10 jaar BIM

Zonneveld Ingenieurs modelleert al haar projecten in Revit. In het Voorlopig ontwerp zijn dit veelal 3D tekeningen. In de vervolgfasen van het project zijn dit BIM modellen op het niveau LOD300. Afhankelijk van de vraag van de klant kan dit verder worden uitgebreid met verfijningen of aanvullende informatie zoals materiaalspecificaties, brandwerendheid, etc.
Uitwisseling van de modellen met ontwerppartners vindt plaats via gelinkte modellen bij voorkeur met C4R. Hierbij kan de klant realtime zowel 3D, als in plattegronden en doorsneden de vorderingen van de enginering volgen en direct opmerkingen plaatsen. Voor specifieke analyses is er een directe koppeling tussen de 3D modellen in Revit2017 en de rekensoftware Abacus Analyses. Hierbij kan worden gedacht aan simulaties van explosies, dynamisch gedrag van hoge gebouwen en aardbevingsanalyses.