Complexe hoogbouw constructies

Wij zijn specialisten in complexe hoogbouw constructies en zetten op dit gebied al 30 jaar de toon. Hoogbouw in Nederland is in potentie complex. In de dicht bebouwde binnensteden van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam wordt relatief slank gebouwd. Ranke torens, stevige wind en een drassige bodem vragen om ingenieuze constructies. Wij hebben de specialistische kennis die daarvoor nodig is. Dat maakt ons uniek, ook buiten de Nederlandse grenzen.

Wij werken zowel stand alone voor onze eigen opdrachtgevers,  als met vaste partners aan Total Engineering opdrachten en met consortia aan DBFMO PPS projecten.

Artist impression EPO gebouw Rijswijk Atelier Jean Novel en Dam&Partners

Stand alone

Het grootste deel van onze opdrachten voeren wij rechtstreeks uit voor onze opdrachtgevers. Dat geldt zeker voor het merendeel van de kleinere tot middelgrote opdrachten. Van ontwerp-, reken- en tekenwerk tot advies en intensieve bouwbegeleiding. Wij laten ons graag op de bouwplaats zien. De uitvoeringspraktijk levert steeds weer nieuwe inzichten op voor toekomstige projecten.

Total engineering

Total Engineering begint met een conceptueel ontwerp dat vervolgens getoetst wordt op haalbaarheid. Het ontwerp maken we met een team dat naast onze specialisten bestaat uit een architect, een bouwfysicus en een installatie-adviseur. Het resultaat is een optimaal geïntegreerd economisch ontwerp dat voldoet aan de randvoorwaarden. Wat de hoofddraagconstructie betreft zijn wij eindverantwoordelijk voor het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp, het bestek, contractstukken en de werktekeningen.

Dbfmo projecten

Bij complexe projecten ligt een groot deel van het risico bij de constructie. Wij brengen de risico’s in beeld,

Telefoonnr

maken ze beheersbaar en daarmee de projecten haalbaar. Een van onze doelstellingen is de constructiekosten onder het gemiddelde van 25% te brengen. Wij ontwikkelen technische varianten om een project sneller, economischer  en in de meest optimale vorm te realiseren. Daarom bijvoorbeeld, stelden wij een constructie voor van staal in plaats van beton voor het European Patent Office (EPO). Door deze oplossing kreeg het consortium de opdracht.