Hergebruik

Hergebruik van binnenstedelijk vastgoed vormt de komende decennia de belangrijkste opdracht  voor de bouwsector. Wij verstaan de kunst om zekerheid te bieden over de mogelijkheden in fysiek, functioneel en financieel opzicht. Bij hergebruik onderscheiden wij: transformatie, herontwikkeling en restauratie.

Transformatie: aanpassen van een gebouw aan nieuwe functies
Herontwikkeling: aanpassingen aan een gebouw met behoud van bestaande functies
Restauratie: herstellen of vervangen van delen van een gebouw met behoud van functies

Transformatie De Nieuwe Liefde Amsterdam

Transformatie

Transformatie maakt oude gebouwen geschikt voor nieuwe functies. Door hergebruik van een bestaand skelet realiseren wij gemiddeld een besparing van 25% in vergelijking met nieuwbouw. Wij doen transformatievoorstellen, voeren transformatie-opdrachten uit en adviseren over mogelijkheden.

Transformatievoorstellen

Op basis van onze kennis van grote bouwwerken in binnensteden doen we zelf voorstellen voor de transformatie van gebouwen die niet langer voldoen. Denkend vanuit de constructie maken wij nieuwe functies mogelijk die meerwaarde creëren.

Transformatieopdrachten

Wij halen het maximale uit een transformatie-opdracht vanuit onze kennis van constructies.  Het skelet vormt het uitgangspunt voor nieuwe mogelijkheden. Wij transformeren grote gebouwen in de centra van de grote steden. Zowel in Nederland, als daarbuiten, bijvoorbeeld in Athene.  Nederlandse voorbeelden zijn de Oval Tower in Amsterdam, The Bank in Amsterdam en de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

 

4d transformatieadviezen

Wij brengen het complete portfolio van een opdrachtgever in kaart en presenteren dat in een  4D model. Opdrachtgevers krijgen zo in één oogopslag een beeld van de mogelijkheden tot transformatie van hun panden. Mogelijkheden, waarmee zij kopers over de streep kunnen trekken of die zij zelf kunnen realiseren.

Oude casco Cool63 nieuw leven ingeblazen

Oude casco Cool63 nieuw leven ingeblazen