Aardbevingsbestendig ontwerpen

Begin 2015 is door Geveke Bouw & Ontwikkeling  een start gemaakt met de bouw van drie  appartementencomplexen aan de Oosterhamrikkade te Groningen. Het oorspronkelijke constructieve ontwerp was niet berekend op aardbevingsbelasting. Hierdoor voldeden zowel de funderingspalen als het casco niet aan de regelgeving van de NPR9998. Het aanpassen van de in aanbouw zijnde constructie, om deze bestendig te krijgen, was geen optie. Door Zonneveld ingenieurs is toen een oplossing met base isolation ontworpen en uitgewerkt. Onder de drie appartementencomplexen is een kelder gerealiseerd, waarmee de funderingspalen onderling zijn gekoppeld. Vervolgens zijn de palen één voor één doorgezaagd en zijn de ‘sliders’ gemonteerd.
Door het geheel op base isolation te plaatsen voldoet de constructie aan de nieuwste regelgeving van de NPR9998 versie december 2015.
Op dit moment lopen er diverse projecten met een aardbevingsbestendig ontwerp in Groningen met base isolation (waarvan enkele in samenwerking met Ingenieursbureau Dijkhuis).

Slider