Jakobijn, Groningen

In het centrum van de stad Groningen aan het Boterdiep is een woongebouw ontwikkeld van 4 bouwlagen en een kelder met 46 appartementen.
In verband met de aardbevingen is onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de hoofddraagconstructies voor dit gebouw. Aangezien het gebouw een U-vorm heeft en daarbij ook nog eens over een bestaande toegangstunnel voor de naburige parkeerkelder moest worden gebouwd, is er een uitgebreide analyse gedaan naar de mogelijkheid om dit ontwerp aardbeving bestendig te maken.
Omdat de krachten door een eventuele aardbeving dusdanig groot zijn, dat deze niet zijn op te nemen binnen het huidige constructieve ontwerp is het ontwerp voorzien van base isolation. Deze oplossing is geïntegreerd in het ontwerp en tot uitvoeringsniveau uitgewerkt. De base isolation wordt tussen de funderingsbalken en de keldervloer toegepast.