Jubi, Den Haag

Project

In 2012 werd het grootste rijksgebouw van Nederland opgeleverd: de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (JuBi Den Haag). De twee ministeries vormen het hoogste gebouw in Den Haag in een complex binnenstedelijk gebied.

De ruimte voor de bouwplaats was minimaal. Wij waren de hoofdconstructeur van het project en verantwoordelijk voor de constructieve directievoering en het toezicht. Ons team maakte een integraal ontwerp met een optimale afstemming tussen in-situ en prefab beton. Het succes was compleet toen de oplevering twee maanden voor de afgesproken termijn plaatsvond, tegen de in 2008 afgesproken bouwkosten van 330,5 miljoen euro.

JuBi Den Haag vanaf maaiveld