Kerk, Siddeburen

De Gereformeerde kerk aan de Oudeweg 70 te Siddeburen is een vrijstaand gebouw (ca.21x20m2), waarachter zich een multi-functioneel-centrum (MFC) (gebouw ‘Rehoboth’) bevindt. In de nieuwe verbouwingsplannen wordt ook de kerk onderdeel van het MFC. Hierbij worden direct de (eventuele) aardbevingsbestendige maatregelen toegepast. Het bestaande bijgebouw ‘Rehoboth’ wordt gesloopt en het nieuwe gebouw achter de kerk wordt niet constructief gekoppeld aan de kerk.
Om aangetoond te krijgen dat de bestaande en versterkte hoofddraagconstructie voldoet aan de NPR9998 dec. 2015 is een volledige 3D NLTH-analyse gemaakt.