Oosterhamrikkade, Groningen

Aan de noordkant van het centrum van de stad Groningen (a/d Oosterhamrikkade) zijn 3 appartementengebouwen gerealiseerd. Onderzoek in verband met aardbevingen (PGA = 0,10g) naar de gevolgen voor de hoofddraagconstructies voor deze gebouwen wees uit dat de krachten dusdanig groot zijn, dat een oplossing met base isolation de enige oplossing is. Deze oplossing is geïntegreerd in het ontwerp en tot uitvoeringsniveau uitgewerkt. Tijdens het uitwerken van de oplossing met base isolation was de bouw al volop bezig. Daarom is bij 2 gebouwen de base isolation later onder de fundering aangebracht. Hiervoor is eerst een kelder gegraven, waarna de palen zijn doorgezaagd en bij elke paal een ‘slider’ is geplaatst. Zo is het gebouw ‘losgeknipt’ van de fundering en aardbevingbestendig gemaakt. Bij het 3e appartementengebouw is de base isolation tijdens de ruwbouw toegepast tussen de funderingsbalken en de paalfundering.

Sliders onder Taxicentrale, Groningen