Pino Blanc, Groningen

Aan de Hereweg nabij de rijksweg A7 wordt een woontoren van 12 verdiepingen op een 2-laagse parkeerkelder gerealiseerd. In verband met de aardbevingen is onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de hoofddraagconstructies voor de woontoren en het parkeren daaronder. De aardbevingsbelastingen conform de NPR9998 zijn dusdanig groot dat deze niet zondermeer zijn op te nemen binnen het huidig ontwerp. Door te kiezen voor een oplossing met base isolation is binnen de huidige hoofddraagconstructie een oplossing gevonden om de krachten te reduceren.

Deze oplossing is geïntegreerd in het ontwerp en tot uitvoeringsniveau uitgewerkt. Hierbij is ervoor gekozen om de base isolation boven de 2 parkeerlagen en onder de woonlagen te integreren.