Raad van state, Den Haag

Project

Het complex van de Raad van State, een combinatie van monumenten, is ingrijpend verbouwd. Vanwege het monumentale karakter zijn de gevels aan de Parkstraat en de stijlkamers met originele schouwen, plafonds en lambriseringen behouden.

Wij maakten dit mogelijk door het dragende zand, waarop het gebouw gefundeerd is, te injecteren. Naast dit onvervormbare grondlichaam kon aangrenzend de ontgraving voor de nieuwbouw probleemloos doorgaan. De hoofddraagstructuur van het Sleeswijkgebouw is vervangen door stalen portalen die de belasting uit de bovenbouw oppakken en deze omleiden naar de onderliggende constructie. Hierdoor konden zeven nieuwe zittingszalen worden gerealiseerd.

Raad van State Den Haag