Sophia Revalidatie Den Haag

Het gebouw van zeven bouwlagen slingert om een centraal gelegen atrium, dat dient als centrale ontmoetingsplek en verkeersruimte met loopbruggen. De standaardverdiepingen zijn efficiënt en systematisch ontworpen, waardoor een hoge bouwsnelheid met beperkte bouwkosten is gerealiseerd. Door deze aanpak van het ontwerp kon extra worden geïnvesteerd in het atrium, waar een spectaculaire stalen boomconstructie het dak, de trappen en loopbruggen draagt. Grenzend aan het atrium zijn een revalidatietuin, buitensportruimte, sporthal en zwembad gerealiseerd. Vanaf de start van het ontwerp is er naar toegewerkt de nieuwbouw, die pal naast de huidige huisvesting staat, op staal te funderen. Hierdoor is bezuinigd op de betonconstructie van de fundering en is hinder ten gevolge van heiwerkzaamheden achterwegen gebleven.
Het project is in BIM uitgewerkt.

Sophia revalidatie Den Haag