Waterboscomplex, Apeldoorn

Project

Op deze kantorenlocatie van de Belastingdienst zijn bestaande onderdelen gesloopt en de functies in nieuwbouw ondergebracht. Het oorspronkelijke constructief ontwerp bleek niet haalbaar.

Zonneveld ingenieurs zorgde voor een realistisch ontwerp, waarin de bijzondere architectuur geïntegreerd werd. De aanwezige infrastructuur was een complicerende factor. Met goede faseringsvoorstellen zijn complexe bouwmethoden en extra kosten voorkomen. Een architectonisch en innovatief onderdeel was de toepassing van ‘constructief’ schoon beton in het plintgebouw. Deze constructieonderdelen vroegen een zorgvuldige detaillering. Met de stalen innovatieve zonwering sleepten we een Staalprijs nominatie in de wacht.

Walterboscomplex Apeldoorn