Safe

Marktleider

Wij zijn marktleider in Safety Engineering voor bouwconstructies.  Ons werk is gericht op bestendigheid tegen aardbevingen, aanslagen, brand enzovoorts.

Onze fysieke impactanalyses maken inzichtelijk hoe een gebouw reageert op extreme omstandigheden en laten zien wat de gevolgen zijn voor de gebruikers. Uit de analyse blijkt of een gebouw aan de  criteria voldoet. Om de veiligheid te optimaliseren ontwikkelen wij oplossingen die vervolgens worden toegepast. Met als resultaat dat het gewenste niveau van fysieke veiligheid kan worden gegarandeerd.

Zicht op JuBi toren vanuit atrium voormalig ministerie van VROM

Aandachtsgebieden

Op het gebied van Safety Engineering richten wij ons op vijf aandachtsgebieden:

* Fysieke impact aanslagen
Bestendigheid tegen explosies
* Stedelijke verdichting
Veiligheidsrisico’s door functiemenging
* Aardbeving
Bestendigheid aardbevingen en -schokken
* Brandveiligheid
Preventie en bestendigheid brand
* Veilig bouwen
Inrichten bouwplaats en toezicht bouw

Impact analyse

Wij brengen de constructieve veiligheid van een gebouw of bouwwerk in kaart en adviseren hoe deze op het juiste niveau te brengen. Het resultaat is een gebouw, dat controleerbaar voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in drie stappen:

  • * Risicoanalyse
  • * Rekenkundige analyse
  • * Advies

Wij voeren kwantitatieve fysieke impactanalyses uit op basis van de mogelijke kwetsbaarheden die volgen uit de scenario’s die samen met de opdrachtgever worden ontwikkeld. Doorgaans wijzen deze analyses zaken aan die verbeterd moeten worden om het gewenste veiligheidsniveau te realiseren.

C-1B
Die oplossingen moeten op zich weer aan specifieke eisen voldoen. Bijvoorbeeld esthetische eisen.  Wij hebben de creativiteit en de ervaring om deze oplossingen te ontwikkelen en te realiseren.