Renate Blankespoor, directiesecretaresse

Na een directiesecretaresse opleiding heb ik in Leiden een studie Engels afgerond. Het derde jaar daarvan heb in Engeland (Durham University) gestudeerd.

Mijn eerste baan was bij Zonneveld en ik ben nooit meer weg gegaan. De prettige manier van werken maakt ons honkvast. We werken hard, ook buiten kantooruren, in een sfeer van saamhorigheid en met veel plezier. Omdat ik hier lang werk weet ik veel. Ik scheid het kaf van het koren. Ik weet hoe de zaken in elkaar steken en krijg de ruimte om mijn eigen functie in te vullen.  Naast de financiële en administratieve zaken zorg ik ervoor dat de aanbestedingen volgens de strikte eisen de deur uitgaan.