Walterboscomplex

NEW, APELDOORN, HOOGBOUW, KANTOREN

Locatie

Apeldoorn

Omvang

55.000 m2 kantoren, 18.000 m2 parkeren

Opdrachtgever

Rijks- gebouwendienst Directie Oost - Arnhem

Jaar

2007

Het Walterboscomplex bestaat uit een vijftal bestaande gebouwen dat gerenoveerd is. Tussen de gebouwen is een plintgebouw ontwikkeld waarop een tweetal torens van 60 m’ hoog is geplaatst. Twee ondergrondse parkeergarages completeren het project.
Zowel de renovaties als de nieuwbouw hebben plaatsgevonden terwijl bestaande gebouwen in gebruik waren. Indien door fasering of bouwmethodiek hinder naar de omgeving niet was te voorkomen, is de overlast beperkt door specifieke werktijden.
De constructie van het plintgebouw bestaat uit in het werk gestorte vloeren en (grondkerende-) wanden. Alle overige draagstructuur bestaat uit innovatief schoon beton. De torens zijn opgebouwd uit gewichtbesparende vloeren op kolommen rondom een in het werk gestorte kern. Ook hier is voor schoon beton gekozen. De parkeergarages zijn uitgevoerd als breedplaatvloeren op kolommen. Het gehele project is op staal gefundeerd. Kenmerkend voor alle constructies in dit project is de gevraagde hoogwaardigheid van de afwerking in verband met het zichtwerk. Door een goede voorbereiding die dergelijke afwerking met zich mee brengt, is de uitvoering technisch bijzonder goed verlopen.
Zowel de opdrachtgever (Rijksgebouwendienst) als de gebruiker (Belastingdienst) waren intensief bij zowel de voorbereiding als de uitvoering betrokken.

Vergelijkbare projecten