Weenatoren

NEW, ROTTERDAM, HOOGBOUW, MIXED-USE

Locatie

Rotterdam

Omvang

106 m1

Opdrachtgever

Jaar

1990

Voor de Weenatoren is mede vanwege de gecombineerde functie (wonen en werken) voor een bijzondere stabiliteits- en draagstructuur gekozen. Bij de keuzebepaling speelde een grote overspanning ten behoeve van de kantoren en een balkloze vloer ten behoeve van de woningen een belangrijke rol. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp van een in het werk gestorte kern van beton met daaromheen geprefabriceerde betonnen vloer- en gevelelementen. Afgezien van de beide onderste bouwlagen, is de kern aan de buitenzijde op elke verdieping voorzien van een eveneens in het werk gestorte uitkragende vloerrand ter breedte van 1,80 m. De ruimte tussen de kraag en de dragende gevel is in één keer overspannen door prefab vloerplaten met een volgens de radialen van de cirkelvormige plattegrond verlopende breedte. Door toepassing van deze bouwmethode in combinatie met het afmonteren van de gevel tijdens de ruwbouw is een zeer snelle bouwtijd gerealiseerd.

Vergelijkbare projecten